Email
Facebook
Bericht ons

Ik geef expliciet toestemming om mijn accurate en complete persoonlijke informatie, zoals mijn foto/beeld/posts en mijn naam en adresgegevens, te voorzien en delen zodra ik mij registreer voor deelname aan de actie. 


Ik ga er mee akkoord dat Apollo Tyres (NL) B.V. mijn persoonlijke gegevens kan gebruiken voor diens online, print, tv, outdoor of radio advertenties om Apollo Tyres (NL) B.V. te promoten middels elk medium inclusief mobiele app/sites, websites, sociale media website platformen, print advertenties et cetera. 


Apollo Tyres (NL) B.V. zal mijn persoonlijke gegevens verwijderen 3 maanden na afloop van de Manchester United Tickets Giveaway campagne. 


Algemene voorwaarden 

1. Deelnames aan de giveaway campagne worden enkel geaccepteerd via de officiële Apollo Tyres (NL) B.V. – hierna te noemen ‘Apollo Tyres’ – online deelname formulieren. 


2. De actie limiteert zich enkel tot inwoners van Europa van 18 jaar of ouder. 


3. De actie begint op 1 november 2021 en sluit op 30 november 2021 om 11:59 CET. Deelnames buiten deze data zullen niet worden verwerkt. 


4. Apollo Tyres behoudt zich het recht om prijzen te selecteren en toe te wijzen aan de winnaars van de actie. De prijs bevat een wedstrijdticket van Manchester United – West Ham United op 22 januari 2022 met vliegtickets en een hotelovernachting. 


5. De wedstrijdtickets, viegtickets en hotelovernachting is onderhevig aan beschikbaarheid en Apollo Tyres zal geen alternatieve prijs aanbieden indien de tickets en/of overnachting niet beschikbaar is. 


6. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor enige kosten die gemoeid zijn buiten de wedstrijdtickets, vliegtickets en hotelovernachting. 


7. Deelname is beperkt tot één inzending per persoon die rechtstreeks door die persoon moet worden gedaan (extra inzendingen worden uitgesloten van de prijs). Apollo Tyres behoudt zich alle rechten voor om de winnaars naar eigen goeddunken te selecteren. 


8. Deelname aan de wedstrijd betekent een onvoorwaardelijke en volledige acceptatie door de deelnemer van alle voorwaarden die hierin worden vermeld. 


9. Elke deelnemer verklaart en garandeert dat hij/zij wettelijk bevoegd is om bindende contracten te sluiten onder de toepasselijke wetgeving. 


10. Apollo Tyres behoudt zich het recht voor om beelden en/of berichten van alle deelnemers te gebruiken, inclusief zijn/haar naam en foto op een online, gedrukte, televisie-, outdoor- of radioadvertentie om Apollo Tyres te promoten via alle online assets – mobiele apps/sites, websites, socialmediaplatforms van Apollo Tyres, zonder verdere toestemming. 


11. Apollo Tyres behoudt zich het recht voor de wedstrijd om welke reden dan ook uit te stellen/te annuleren zonder aansprakelijkheid of verplichtingen. 


12. Apollo Tyres is bevoegd een beslissing te nemen over gevallen die niet onder deze voorwaarden vallen. 


13. Werknemers en familieleden van Apollo Tyres geassocieerde partners, reclame- en promotiebureaus die met het merk verbonden zijn, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd. 

14. Apollo Tyres legt geen verklaringen af en geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot een prijs en legt in het bijzonder, maar zonder beperking, geen verklaringen af en geeft geen garantie dat
a. inschrijving voor of deelname aan de wedstrijd noodzakelijkerwijs resulteren in het winnen van een prijs. 
b. Een prijs, of enig aspect daarvan, zal voldoen aan de eisen, voorkeuren, normen en verwachtingen van de deelnemer. 
c. Een prijs of enig aspect daarvan zal van voldoende kwaliteit, punctueel, vrij van defecten/gebreken, veilig en betrouwbaar zijn. 

15. Apollo Tyres is niet verantwoordelijk, en verwerpt alle aansprakelijkheid, voor enig verlies, aansprakelijkheid, letsel, kosten of schade (hetzij direct, indirect, incidenteel, bestraffend of gevolgschade) van welke aard dan ook, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid of enige andere oorzaak, die wordt geleden door de deelname aan de wedstrijd of de aanvaarding en/of het gebruik door de deelnemer, van enige prijs, of door enige actie van Apollo Tyres in overeenstemming met de algemene voorwaarden, en Apollo Tyres blijft gevrijwaard op grond daarvan. 


16. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 


17. Er is geen alternatief in contanten beschikbaar voor de prijs. De winnaar van de wedstrijd wordt door Apollo Tyres op de hoogte gesteld, schriftelijk via e-mail of sociale media. Van de winnaar wordt verwacht dat hij of zij een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs verstrekt om de aanvaarding van de prijs te verifiëren, indien nodig. 


18. Winnaars zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) verkrijgen van de juiste documenten/voldoen aan alle Covid-19 richtlijnen die gelden voor het land van vertrek en het land van bestemming. Winnaars dragen daarnaast zelf de verantwoordelijkheid om zich op de hoogte te stellen van actuele vereisten. Houd er ook rekening mee dat er een PCR-test nodig kan zijn bij terugkeer in Nederland. 


19. Alle geschillen met betrekking tot de wedstrijd en/of daaruit voortvloeiende geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 


Copyright © 2022 RTL Transportwereld. All rights reserved


Privacy Statement  |  Cookie instellingen


studio29elf