Email
Facebook
Bericht ons

Scania voorspelt dat tegen 2025 elektrische voertuigen goed zullen zijn voor ongeveer 10 procent van Scania’s totale verkoopvolumes van voertuigen in Europa en tegen 2030 zal dat aandeel naar verwachting 50 procent van de totale verkoopvolumes bedragen.

 

Het bedrijf heeft al een volledig elektrische truck en een plug-in hybride truck op de markt gebracht. Over een paar jaar is Scania van plan om elektrische trucks voor lange afstanden te introduceren die 4,5 uur lang met een totaalgewicht van 40 tonen die snel opladen tijdens de verplichte 45 minuten rust van de chauffeur.

 

Waterstof vs batterij
Scania heeft geïnvesteerd in waterstoftechnologieën en is naar eigen zeggen momenteel de enige fabrikant van zware voertuigen met voertuigen die actief zijn bij klanten. “De ingenieurs hebben waardevolle inzichten verkregen uit deze vroege tests en de inspanningen zullen worden voortgezet”, zegt Scania. Het gebruik van waterstof voor dergelijke toepassingen zal voorlopig echter beperkt zijn, verwachten de Zweden, aangezien er drie keer zoveel hernieuwbare elektriciteit nodig is om een waterstoftruck van stroom te voorzien in vergelijking met een batterij elektrische vrachtwagen. Er gaat namelijk veel energie verloren bij de productie, distributie en omzetting naar elektriciteit.

 

Onderhoud
Scania vervolgt: “De kosten voor een waterstofvoertuig zullen hoger zijn dan voor een batterij elektrisch voertuig, aangezien de systemen ervan complexer zijn, zoals een uitgebreid lucht- en koelsysteem. Bovendien is waterstof een vluchtig gas dat meer onderhoud vereist om de veiligheid te waarborgen.”

 

Over waterstof zegt Scania: “Waterstof is echter een veelbelovende energiedrager; een goede manier om energie gedurende lange cycli op te slaan, en zal een belangrijke rol spelen bij het CO2-arm maken als het op een milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd. Scania kijkt ernaar uit om fossielvrij staal te kopen voor zijn vrachtwagens, aangezien waterstof een grotere rol zal spelen in verschillende industrieën.

 

Reductiedoelen
Met de Scania science based targets zal het bedrijf de CO2-uitstoot van zijn eigen activiteiten tegen 2025 met 50 procent verminderen, en in dezelfde periode de uitstoot van de voertuigen van de klanten met 20 procent verminderen. Om deze verreikende doelen te bereiken, ligt de focus van Scania op het ‘well-to-wheel’-principe, dat strenger is dan veel van de wettelijke voorschriften die op de agenda staan en die zich richten op tank-to-wheel.

 

Scania verbindt zich ertoe om elk jaar ten minste één nieuwe elektrische producttoepassing in het bus- en vrachtwagensegment te lanceren. Tegelijkertijd blijven maatschappelijke investeringen in een solide infrastructuur voor batterij elektrische voertuigen een prioriteit.”

Copyright © 2024 RTL Transportwereld. All rights reserved


Privacy Statement  |  Cookie instellingen


studio29elf